Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Bambi w Lipinkach i Duczkach

Szanowni rodzice, poniżej znajdziecie Państwo informację w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów.

Terminarz składania dokumentacji dotyczącej

Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pierwszy  etap rekrutacji trwać będzie  w dniach 01.03.2018 – 15.03.2018

Aby wziąć udział w rekrutacji należy pobrać odpowiedni dokument ze strony internetowej.

https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z odpowiednią dokumentacją należy złożyć do placówki nie później niż 15.03.2018

UWAGA !!!

Umieszczenie dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola. Warunkiem przejścia do dalszej rekrutacji jest konieczność złożenia przez rodzica „ Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola”. Oświadczenie takie jest składane tylko w jednym przedszkolu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Rekrutacja 2018/2019” i u dyrektora przedszkola.

5555

Dokumenty do pobrania:

pdf_ico Informacja dla Rodziców składających wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

pdf_ico harmonogram rekrutacji

pdf_ico

Zarządzenie Nr 2 – roczne przygotowanie

pdf_ico  kryteria oceniania

pdf_ico  zgloszenie_dziecka_do_realizacji_obowiazku_rocznego_przygotowania_przedszkolnego

pdf_ico  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

pdf_ico  Oświadczenie o wielodzietności

pdf_ico  Oswiadczenie_rodzica_kandydata_o_miejscu_zamieszkania_przedszkoleduczkipl

pdf_ico Potwierdzenie+woli+(PDF)